Lista predloženih projekata Šangajskog Fonda za tehnološke inovacije „Akcioni plan za inovacije u nauci i tehnologiji“ 2020 (druga serija)